25. oktober 2013

KL's høringssvar til udkast til bekendtgørelse og vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Den ny bekendtgørelse ændrer fem forhold omkring kontrol med vand af drikkevandskvalitet. Den tilhørende vejledning er justeret med de ændringer, der er foretaget siden 2005 inklusiv de aktuelle ændringsforslag.

KL finder det naturligt, at de detaljerede bestemmelser om analyseomfang gennemses og revideres med jævne mellemrum. Det letter forståelsen af reglerne, når vejledningen justeres sammen med bekendtgørelsen. Denne samtidighed finder KL rigtig positiv.

KL’s bemærkninger og spørgsmål til materialet fremgår af et høringssvar, der kan findes som pdf herunder.

YDERLIGERE MATERIALE

  • KL's høringssvar til udkast til bekendtgørelse og vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg