02. oktober 2013

KL: Erhvervsskoler får tiltrængt gennemgang

At få erhvervslivet på banen er vejen frem mod flere praktikpladser, mener udvalgsformand Jacob Bundsgaard, der roser regeringens forslag om målrettet 10. klasse, men er bekymret for en ny fleksuddannelse.

”Vi kan reformere igen og igen, men nøglen til flere faglærte er både i dag og i morgen en praktikplads. Derfor er det helt afgørende for KL, at virksomhederne stiller flere praktikpladser til rådighed for de unge.”

Sådan lyder reaktionen fra formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg, Jacob Bundsgaard, på det udspil til en erhvervsskolereform, som regeringen fremlagde onsdag middag.

I udspillet lægges der op til en ny linje i den kommunale 10. klasse, som er målrettet de elever, der endnu ikke opfylder adgangskravene til erhvervsskolerne.

”Jeg synes, det lyder rigtigt med en erhvervsrettet 10. klasse for dem, som endnu ikke opfylder kravene til en erhvervsuddannelse, så længe det ikke betyder, at flere unge skal tage 10. klasse. KL hilser det meget velkomment, at det nye forløb skal tilrettelægges sammen med erhvervsskolerne. Det flugter på flere punkter meget godt med det forslag om et mere målrettet 10. klassestilbud, som KL lancerede sammen med DI og Dansk Metal i forrige måned,” siger Jacob Bundsgaard.

”I KL ser vi frem til at drøfte det nye 10. klasseforløb, så der kan komme klarhed over såvel fagligt indhold som økonomien for kommunerne ved at udbyde den nye 10. klasse,” siger Jacob Bundsgaard.

Som led i udspillet stilles krav om mindst 2 i gennemsnit i dansk og matematik ved de afsluttende prøver i folkeskolen for at komme ind på en erhvervsuddannelse. Alternativt skal den unge have aftale om en praktikplads.

”Det er fornuftigt nok, men samtidigt er det glædeligt, at man ser på den enkelte unge og ikke ekskluderer nogen. Ved at sikre unge med en praktikplads optag på en erhvervsuddannelserne bliver der plads til unge med håndværksmæssige talenter, som ikke nødvendigvis har de samme boglige kompetencer,” siger Jacob Bundsgaard..

Regeringen foreslår desuden en ny såkaldt fleksuddannelse, som skal målrettes job i lokalområdet. KL håber, at fleksuddannelsen tænkes rigtigt:

”Vi kan godt være lidt bekymrede for, at vi laver en uddannelse ved siden af de eksisterende og dermed ekskluderer endnu flere fra en ordinær uddannelse. KL går ind for inklusion; også i ungdomsuddannelserne. Vi håber dog, at den nye fleksuddannelse kan blive en adgangsvej til en erhvervsuddannelse og dermed en erhvervskompetence,” siger Jacob Bundsgaard.

Han glæder sig desuden over, at regeringen skrotter den såkaldte 50/50 regel på social og sundhedsuddannelsen.

”Det glæder os, at kommunale arbejdsgivere– ligesom de private arbejdsgivere – nu får mulighed for selv at vælge, hvilke elever, de ønsker at ansætte på social- og sundhedsuddannelsen. Det er positivt, at regeringen vil afskaffe 50/50 regel afskaffes. Det er også positivt, at regeringen lægger op til en alternativ styringsmodel i forhold at fastlægge antallet af praktikpladser på social- og sundhedsuddannelsen. Her må gælde som for øvrige erhvervsuddannelser, at det er behovene på arbejdsmarkedet, der afgør, hvor mange elever, som skal uddannes,” slutter Jacob Bundsgaard.

For yderligere kommentarer kontakt KL's pressevagt på tlf.: 3370-3333.