10. oktober 2013

KL: Enestående gave til historisk omstilling

Det er en enestående gave, som A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal i dag har besluttet at donere til udviklingen af en ny folkeskole. Det siger KL’s formand Erik Nielsen.

”A.P. Møller Fonden skal have en meget stor og varm tak for at bidrage til vores fælles ambition om en bedre folkeskole. Det er vi virkelig glade for i KL. Vi er i gang med en historisk stor omstillingsproces for at kunne give vores børn en bedre skole. Og det helt afgørende er, at både skolelærere og ledere er godt rustede til at få en ny og spændende skole til at blive virkelighed. KL glæder sig derfor over, at pengene skal målrettes en opkvalificering af lærere og skoleledere,” siger Erik Nielsen.

KL ser frem til at drøfte de nærmere detaljer om udmøntningen med fonden. Kommunerne og KL er allerede i gang med en historisk efteruddannelsesindsats, bl.a. er 4.100 skoledere på kursus i øjeblikket.

Fonden vil invitere interesserede til at søge om støtte til projekter til disse formål, men det er en forudsætning, at ansøgninger om projekter anbefales af en eller flere kommuner eller af KL.

Pengene vil blive stillet til rådighed fra 2014, som er 200-året for undervisningspligtens indførelse i Danmark.

For yderligere informationer kontakt KL's presseafdeling på 3370-3333.