04. oktober 2013

Det handler om mere end et kryds

Vi skal have flere til at stemme ved kommunalvalget i november. Men, og det er vigtigt, det handler om meget mere end at få flere krydser og højere stemmeprocenter end sidste gang, skriver KL's formand i et debatindlæg.

Af Erik Nielsen, formand i KL

Hver gang en blyant rammer en stemmeseddel er det en lille sejr. En høj stemmeprocent er udtryk for opbakning til demokratiet.

Stemmeprocenten faldt ved sidste valg - den var den laveste i 35 år. Det bekymrer og kalder på opmærksomhed og på handling.

Vi skal have flere til at stemme ved kommunalvalget i november. Men, og det er vigtigt, det handler om meget mere end at få flere krydser og højere stemmeprocenter end sidste gang.

Når vi stemmer til kommunalvalget, handler det om din og min hverdag. Om vores velfærdssamfund og lokalsamfund.

Det er kommunalbestyrelserne, der har ansvaret for den velfærd, der er lige uden for døren, for at udvikle kommunen og for, sammen med de lokale borgere, at skabe nogle gode lokalsamfund.

KL har i samarbejde med Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet søsat en kampagne, som sætter fokus på betydningen af at stemme.

Rundt omkring på mange rådhuse i Danmark hænger der f.eks. store bannere med påskriften "Herinde træffer vi beslutninger, der påvirker din hverdag".

For det er hovedbudskabet. At det er vigtigt at stemme, fordi kommunalpolitik påvirker din hverdag.

Der er mange aktiviteter i kommunerne lige nu, og de handler alle sammen om at sætte fokus på valget, på at det er vigtigt at stemme, og på at vise borgerne, hvor let det i virkeligheden er at stemme.

Noget af det, vi vil se mere af, er f.eks. mobile valgsteder. Netop for at gøre det let at stemme. Kampagnen er kun lige begyndt. Der kommer mere. Med andre ord, handler det om at gøre valget vedkommende.

Kommunalpolitik er ikke meget værd uden et stærkt folkeligt mandat. Dét er essensen i det lokale demokrati.

Derfor er det også vores ansvar at sikre, at demokratiet er nærværende for borgerne, ikke blot ved valget, men også mellem valgene.

En højere valgdeltagelse den 19. november vil derfor være en sejr for os alle sammen: Den sejr synes jeg, vi skylder demokratiet - og hinanden.

***

Debatindlægget er bragt på Altinget Kommunal den 30. september 2013

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Følg kampagnen på Stem.dk

  • LINK

    Find kommunale eksempler på at øge valgdeltagelsen her