11. november 2013

Tre ting, kommuner kan gøre bedre på Facebook

Der blev fundet både skidt og kanel blandt de mange kommunale Facebook-sider til KL’s Kommunikationsdøgn, hvor forskellige eksperter gav gode råd til de flere hundrede kommunikationsfolk, som deltog.

Skrevet af Stine Bjerre Herdel, journalist på Kommunikationen.dk

Din kommune er på Facebook. Det gik måske lidt stærkt, men det var jo nemt at komme på. Og gratis. Så nu er I der i hvert fald, for det er jo som bekendt der, hvor borgerne er. Men hva’ så?

Det spørgsmål kom der forskellige svar på til KL’s Kommunikationsdøgn i Kolding, hvor omkring 300 kommunikationsfolk fra de danske kommuner er samlet torsdag og fredag for at hente faglig inspiration tilden kommunale kommunikation.

Kommunernes indsats på Facebook blev allerede berørt i konferencens indledende debat om de kommunale kommunkationsudfordringer, hvor borgmestrene fra hhv. Haderslev og Kolding Kommune deltog. Allerede her blev det tydeligt, at der er stor forskel på, hvordan Facebook håndteres rent praktisk i de forskellige kommuner, og hvad strategien for det sociale medie er.

"Jeg ser ikke Facebook som et nødvendigt onde – men et must," sagde Jørn Pedersen, der er borgmester i Kolding. Han er selv jævnligt inde på kommunens Facebook-side for at svare på de kommentarer fra borgerne, der har et politisk element.

Sådan ser det slet ikke ud i Haderslev, hvor Jens Chr. Gjesing er borgmester. Han holder sig ude fra Facebook og har fuld tiltro til, at driften af kommunens side der håndteres af kommunikationsafdelingen.

Drop Facebook som reklamesøjle

I selvsamme debat deltog Michael Christiansen, der er journalist, politisk kommentator og tidligere har været særlig rådgiver for toppolitikere. Hans kritik på kommunernes brug af Facebook gik på, at siderne alt for ofte ender som reklamesøjler:


"Det er ikke borgernær kommunikation at poste billeder af det pæne bøgetræ nede fra hjørnet, flotte billeder fra havnen eller en oplysning om at Big Fat Snake spiller på torsdag," mener Michael Christiansen. Han tolker ”reklametilgangen” som et tegn på, at kommunen ikke har lagt en klar strategi for, hvad de vil med siden.

"Facebook handler om inddragelse og dialog, og det er der da også gode eksempler på rundt omkring på kommunernes hjemmesider. Fx hvor kommunerne går ind i diskussioner med borgerne eller kommunikerer de beslutninger, der træffes i byrådet."

Dialog og snacks frem for distribution af information

Rasmus Fisker, Head of Social i mediebureauet Mindshare, havde også givet sig til at kigge rundt på kommunernes hjemmesider. Hans konklusion var, at en overordnede tendens er, at siderne primært bliver brugt til information og distribution.

Også han indskærpede, at pointen med Facebook er inddragelse og dialog, og havde blandt andet et eksempel fra Kolding Kommunes hjemmeside, der fortæller, at der nu skal ryddes op efter stormen, og at det kan man læse mere om på kommunens hjemmeside.

Omvendt er der Ældresagen, der efter stormen spørger om folk er ok, ligesom de opfordrer til, at man poster billeder af eventuelle stormskader. Altså to måder at tale om helt det samme på.

Rasmus Fisker havde dog også masser af anerkendelse til overs for, at det kan være en udfordring for en kommune med netop dialog og inddragelse hele tiden:

"Jeg er godt klar over, at man som kommune ikke hele tiden kan spørge ”hvordan går det derude”. I skal bidrage med noget, og en stor del af jeres berettigelse er at distribuere kommunikation. Men I kan jo godt tænke lidt mere over, hvordan I gør det på netop det kerneområde," rådede han.

Rasmus Fisker forklarede, at Facebook netop er et snackmedie, og derfor skal brugeren gerne have noget, de hurtigt kan forbruges. Især fordi de fleste Facebook-brugere efterhånden er på fra Nmobilen, hvilken gør opmærksomheden og tilstedeværelsen endnu mere korte og nytteorienteret.

"Sådan noget som ”tre gode råd til xxx” fungerer rigtig godt. De tre største konklusioner fra byrådsmødet. Eller tre citater fra mødet. Eller tre ting du kan lære om folkeskolen i din kommune. Prøv det af," lød rådet.

Man skal ikke tro, man kan nå alle

Astrid Haug er kendt for længe at have beskæftiget sig med sociale medier, både som forfatter og som digital rådgiver. Og så havde hun en stak gode råd med til kommunerne. Blandt andet at overveje, om flere forskellige Facebook-sider til udvalgte communities kunne fungere bedre end én Facebook-side for kommunen.

"Det er ikke forkert at være på med en generel side som kommune – men det generelle og det, som er henvendt til mange, som er meget forskellige, kan være svært at skabe engagement omkring," understregde hun.

Hun opfordrer til, at man som kommune tager udgangspunkt i de interessefællesskaber, der er i kommunen allerede og bruger Facebook til at samle op på det engagement og servicere den særlige interessegruppe. "-det fungerer ofte bedre end at pådutte dem et fællesskab, som er kommunens hjemmeside."

"Alle steder, hvor der er engagement og større sager kan man lave nogen Facebook-communities. Se det som et pilotptrojekt med fx kommunens sundhedsplejersker,rottefængere eller iværksætterrådgivere. Hvis man bare tænker, kommunens side skal ramme det hele det hele, så kommer man aldrig ordentligt i gang."Artiklen er også bragt på Kommunikationen.dk