01. november 2013

Opbakning til intelligente indkøb

KL bakker op om regeringens strategi for intelligent ind-køb. Initiativerne understøtter kommunernes effektiviseringsarbejde og de lokale prioriteringer af innovation og bæredygtighed.

Regeringens strategi for intelligent indkøb indeholder nogle gode principper og indsatsområder, der kan styrke hele det offentlige indkøb. Både for så vidt angår effektiviseringer, innovation og bæredygtighed.

”Kommunerne henter store effektiviseringsgevinster på indkøb disse år. Vi køber eksempelvis i stadig større omfang ind i fællesskab, hvilket giver store besparelser, når vi køber telefoni, computere eller rengøringsmidler.” udtaler KL’s formand Erik Nielsen

Han fremhæver i den sammenhæng, at kommunerne alene i 2013 budgetterer med indkøbseffektiviseringer på næsten 450 mio. kr.

”Det er gevinster, der giver mulighed for at man i den enkelte kommune kan effektivisere og kan prioritere pengene til borgernære serviceopgaver. Regeringens nye strategi indeholder en række gode initiativer, som kan være med til at styrke denne effektiviseringsproces yderligere,”

Samtidig med at indkøbet effektiviseres, kommer der også i stadig stigende omfang fokus på eksempelvis miljø, bæredygtighed og innovation.

”Strategien understøtter kommunerne muligheder for at sikre innovation og bæredygtige løsninger i vores indkøb. Velfærdsteknologi, miljø og social ansvarlighed kommer i stadig stigende omfang på de politiske dagsordener rundt om i kommunerne. Det skaber en masse nye spændende løsninger og initiativer, og vi kan som politikere se håndfaste resultater til gavn for borgere og miljø” udtaler Erik Nielsen.

 

YDERLIGERE MATERIALE