28. november 2013

Naturfond sikrer vores naturarv

Etableringen af Den Danske Naturfond som led i finanslovsaftalen nytænker synergien mellem civilsamfundet, det private og det offentlige, mener KL, der finder det positivt med en massiv satsning på naturens mangfoldighed.

Regeringen, Venstre og De Konservative er med finanslovsaftalen for 2014 blevet enige om at etablere Den Danske Naturfond.

Fonden skal gennemføre natur- og miljøprojekter, som bidrager til naturens mangfoldighed, beskyttelse af truede arter, renere vandmiljø og lavere udledning af drivhusgasser. Desuden skal fonden styrke den folkelige forankring og opbakning til naturgenopretning og naturbeskyttelse.

KL glæder sig over den nye fond.

”Det er meget positiv, at der etableres en naturfond, så det bliver muligt at etablere et nationalt naturnetværk. Kommunerne er en central aktør i netværket og samtidig myndighed for natur i Danmark. Derfor ser KL også frem til dialogen om rammerne for naturfonden,” siger Martin Damm, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg.

Den Danske Naturfond etableres i samarbejde mellem staten, VILLUM FONEN og Aage V. Jensens Naturfond. Parterne bag finanslovsaftalen er enige om at afsætte 75 mio. kr. årligt i 2015-2017 til Fondens aktiviteter, herunder opkøb af jord og etablering af natur.

”Det er en sejr for naturen og den danske naturarv, at der nu satses massivt på naturens mangfoldighed. Nye naturområder er også en kvalitet for friluftslivet og den forebyggende sundhedsindsats,” siger Martin Damm.

Han mener desuden, at den nye fond kan være med til at nytænke samarbejdet mellem civilsamfund, private organisationer og det offentlige. 

”Fonden nytænker synergien mellem civilsamfundet, det private og det offentlige. Derfor er det vigtigt, at der findes gode rammer for, hvordan frivillige kan bidrage praktisk og måske også økonomisk. En stærk alliance med civilsamfundet er afgørende for naturfondens folkelige og lokale forankring. Det bør afspejle sig i fondens formål og vision.”

For yderligere informationer kontakt chefkonsulent Troels Garde Rasmussen, trr@kl.dk eller 3370-3803