20. november 2013

Mandatfordelingen i KL’s bestyrelse er nu på plads

Den partimæssige sammensætning af KL’s bestyrelse i næste valgperiode opgjort på valgnatten før fintællingen er på plads.

Den partimæssige sammensætning af KL’s bestyrelse i næste valgperiode opgjort på valgnatten før fintællingen fordeler sig således:

Socialdemokraterne: 6

Venstre: 5

Dansk Folkeparti: 2

Konservative: 1

Radikale Venstre 1

SF: 1

Enhedslisten: 1

Det er resultatet af kommunalvalget, der danner grundlaget for den partimæssige fordeling af de 17 pladser i KL’s bestyrelse.

Det er i marts 2014 under Kommunalpolitisk Topmøde, at kommunalpolitikerne på deres partiers gruppemøder vælger medlemmerne til KL’s bestyrelse. Det konstituerende bestyrelsesmøde holdes også under Topmødet, og her vælges KL’s formand og næstformand. Efter Kommunalpolitisk Topmøde starter den nye valgperiode. 

Til valget af KL’s formand og næstformand på det konstituerende bestyrelsesmøde kan der indgås valgforbund mellem de partier, der er repræsenteret i bestyrelsen.

For yderligere oplysninger kontakt KL’s pressevagt på tlf. 33 70 33 33