07. november 2013

Løn- og Personalenyt nr. 2013:47

Løn- og Personalenyt 2013:47 vedr. forlig om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger.

KL og BUPL indgik den 5. november 2013 forlig om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler indeholder ingen bindinger på anvendelsen af arbejdstiden.

Arbejdstidsreglerne skaber gode rammer for, at pædagogerne kan have en aktiv rolle i folkeskolen.  Arbejdstidsreglerne træder i kraft den 1. august 2014, forudsat at aftalen godkendes i parternes kompetente forsamlinger og ved urafstemning blandt skolepædagogerne.

 

Læs mere i vedhæftede Løn- og Personalenyt.

 

YDERLIGERE MATERIALE