25. november 2013

KL's Høringssvar til vejledning om normalregulativ for almene vandforsyninger og vejledning om takster for vand

Forbrugernes rettigheder og pligter i forhold til forsyning fra vandværk er i vidt omfang fastsat i vandværkets regulativ, det ændres ret sjældent. Vandværkets takster fastsættes typisk årligt. Både regulativ og takster skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

De eksisterende vejledninger herom er af ældre dato, det er derfor fornuftigt at revidere dem. Særligt vejledningen om regulativer anbefaler dog, at vandværkerne får lidt større beføjelser over for forbrugere og kommunalbestyrelse. Denne ændring finder KL problematisk.

KL’s bemærkninger og spørgsmål til materialet fremgår af et høringssvar, der kan downloades som PDF nedenfor.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til konsulent Niels Philip Jensen, npj@kl.dk

YDERLIGERE MATERIALE

  • Høringssvar til vejledning om normalregulativ for almene vandforsyninger og vejledning om takster for vand