26. november 2013

Klarhed over regler om 100 % medfinansiering til klimatilpasningsprojekter

Naturstyrelsen og Forsyningssekretariatet er enige om, at 100 % medfinansiering af klimatilpasningsprojekter kan ske så længe, der er indgået aftale om projektet inden udgangen af 2014.

KL har været i dialog med Naturstyrelsen og Forsyningssekretariatet med henblik på at få klarhed over medfinansieringsbekendtgørelsens § 4 angående 100 % medfinansiering fra spildevandsforsyningerne. Naturstyrelsen og Forsyningssekretariatet oplyser, at paragraffen skal tolkes således, at 100 % medfinansiering kan ske for alle projekter, hvor der er indgået en aftale om projektet inden udgangen af 2014. Dette betyder dermed, at der også i april 2015 kan søges om 100 % medfinansiering så længe ansøgningen beror på en aftale, der er indgået mellem forsyning og projektejer senest 31. december 2014.  

For yderligere information kontakt konsulent Bjarke Tind, btt@kl.dk