12. november 2013

KL foreslår ny fordeling af energisparemidlerne

Energiselskaberne fokuserer på at hente energibesparelser i store virksomheder. Dermed risikerer vi at underinvestere i et system, der også kan indhente energibesparelser i boliger og i små og mellemstore virksomheder. KL mener, at der skal skabes et bedre marked for energibesparelser – og at kommunerne er i en enestående position til at bidrage.

Den måde, vi i dag har indrettet vores energispareindsats, har en automatisk tilbøjelighed til at favorisere store energiforbrugere, da det groft sagt er her, man umiddelbart kan få størst CO2-reduktion for pengene.

Det betyder, at energiselskaberne indtil nu har fokuseret på energibesparelser i store virksomheder, selv om størsteparten af midlerne stammer fra små og mellemstore virksomheder samt boliger.

”Energibesparelser i små og mellemstore virksomheder og i boliger er svære at hente, for tilskuddet er for lille, og ejeren har ofte mange andre ting at tænke på. Men når man alene fokuserer på de store energiforbrugere, betyder det samtidig, at boligejere og små virksomheder ikke får glæde af den store afgift, de betaler via elregningen. Det er ingen tjent med,” siger kontorchef Eske Groes.

De danske kommuner har for længst taget hele klimadagsordenen til sig, og mange kommuner, fx Albertslund, Allerød, Ballerup, Næstved, Herning, Kolding og København har arbejdet seriøst på netop at få udbredt energibesparelser til små og mellemstore virksomheder og boliger. De nævnte kommuner har i projektet Carbon 20 samarbejdet med virksomheder og energirådgivere om at spare energi.

Nøglen til det ligger blandt andet i at få skabt et bedre marked for energibesparende tiltag, hvor lokale håndværkere er i stand til at kunne tilbyde energibesparende tiltag i samarbejde med en målrettet og uvildig rådgivning.

”Kommunerne er i en enestående position, hvor man både har viden om lokale forhold og samtidig har en bred kontaktflade til energiforbrugerne. Det er derfor naturligt, at kommunerne kan påtage sig rollen som facilitator af samspillet mellem håndværkere, rådgivning, og energiforbrugere i små og mellemstore virksomheder og boliger,” siger Eske Groes.

KL præsenterer den 15. november 2013 oplægget til ny model for energisparemidlerne på konferencen ”Grøn omstilling gennem partnerskaber”. På konferencen går KL i dialog med Dansk Energi og Håndværksrådet i en paneldebat.

På konferencen vil deltagerne også blive inspireret af erfaringerne fra projektet Carbon 20. Projektleder Lone Kelstrup er enig med KL i, at der skal søges nye løsninger for at fremme energibesparelserne i de små og mellemstore virksomheder:

”Projektet Carbon 20 viser, at de små og mellemstore virksomheder meget gerne vil have en håndsrækning til at komme i gang med at realisere energibesparelser. Ved at yde virksomhederne hjælp til at komme i gang og et mindre tilskud til en energigennemgang har 117 virksomheder fået overblik over besparelsespotentialerne og har på tre år sparet 22 procent CO2 i gennemsnit. Samfundet ville kunne opnå store energibesparelser, hvis alle virksomheder kunne få en lignende håndsrækning. Det ville være oplagt at finansiere det  gennem energisparemidlerne,” udtaler Lone Kelstrup.

Konferencen arrangeres af Green Cities, Carbon 20-projektet og Partnerskabet Omstilling af energien i kommunerne, drevet af KL og Energistyrelsen.

Tilmeld dig konferencen her.

Følg valget på kl.dk