22. november 2013

Inspirationsmaterialer om realisering af en ny skole

KL har med bidrag fra otte kommunale arbejdsgrupper udarbejdet en række inspirationsmaterialer, der udfolder omstillingsprocessen og de nye elementer i folkeskolereformen.

Folkeskolereformens ambitiøse mål kan kun nås, hvis der sker en omstilling af praksis i kommunerne. Kommunalbestyrelser, forvaltninger, skoleledelser, medarbejdere og skolebestyrelser skal samles om at øge elevernes læring og trivsel. De nye indsatser i form af understøttende undervisning, åbning af skolen mod lokalsamfundet, mere motion og bevægelse mv. skal bringes i spil.

KL har med bidrag fra otte kommunale arbejdsgrupper udarbejdet en række inspirationsmaterialer, der udfolder omstillingsprocessen og de nye elementer. Materialerne er udarbejdet i efteråret 2013 på baggrund af lovforslag og er blevet anvendt på kurser for skoleledelser. Der kan forekomme ændringer, når Folketinget vedtager den endelige lov.

KL har netop publiceret de første tre inspirationsmaterialer. Flere vil blive offentliggjort løbende i den kommende tid. Materialerne findes kun i elektronisk form. Find dem her.