19. november 2013

Ingen borgmestereffekt på Samsø