21. november 2013

DI’s erhvervsklimaundersøgelse 2013

Kommentarer til undersøgelsesmetode og resultater

Dette notat beskriver en række forbehold over for DI’s Erhvervsklimaundersøgelse 2013 mht. anvendt metode og de fundne resultater.

YDERLIGERE MATERIALE