04. november 2013

Den klimaberedte kommune har en plan for oversvømmelse

En indsatsplan for oversvømmelse er et værktøj som kommunen kan bruge til at skabe kontrol over situationen, når oversvømmelsen rammer. KL udgiver en pjece, som skal hjælpe kommunerne på vej.

I det Nationale Risikobillede peger Beredskabsstyrelsen på kraftig regn og skybrud som én ud af 10 hændelsestyper, som kan medføre større ulykker og katastrofer i Danmark. Kraftig regn og skybrud kan føre til oversvømmelser, som det kommunale redningsberedskab har ansvaret for at afhjælpe og begrænse. Den klimaberedte kommune kan imidlertid forberede sig på, hvordan den vil sikre, at samfundets vitale funktioner fungerer, og at borgernære ydelser, som f.eks. rent drikkevand og mad til de ældre, fortsat kan leveres til borgerne under oversvømmelser.

Kommunerne kan berede sig på at håndtere vandet, de afledte konsekvenser og være beredte på hurtigst muligt at genetablere normaltilstanden. Kommunerne kan gå i dialog med private boligejere, virksomheder og de forskellige kommunale institutioner for at forberede alle på oversvømmelser. Den klimaberedte kommune har planlagt hvordan, der skal forebygges i alle dele af forvaltningerne – og hvad det kommunale beredskab skal kunne håndtere ved en oversvømmelse.

Formålet med pjecen er at give beredskabsfolk, klima- og vandforvaltere – og andre relevante forvaltninger som fx børn, unge og ældre – et kig ind i hinandens verden og dermed gøre det tydeligere, hvori opgaven består. Med publikationen vil KL skabe opmærksomhed om opgaven og inspirere til, at kommunerne igangsætter arbejdet med at organisere det kommunale redningsberedskab såvel som det generelle kommunale beredskab – og udarbejde en indsatsplan for oversvømmelse.

Pjecen er udarbejdet af KL Teknik og Miljø med økonomisk støtte Naturstyrelsen. Pjecen er blevet til i samarbejde med Gentofte, Gladsaxe, Randers og Aarhus kommuner, Beredskabsstyrelsen og Naturstyrelsen.

Du finder pjecen nedenfor som pdf-fil. Den bliver også trykt og udsendt til alle kommuner. Den fysiske pjece kan derudover rekvireres ved at kontakte Katrine Lerhard (kle@kl.dk) i KL.

YDERLIGERE MATERIALE