08. november 2013

Danmarks naturperler skal fredes

Ny handlingsplan for fredninger åbner for større synergi i fredningsindsatsen.

Miljøminister Ida Auken, Danmarks Naturfredningsforening og KL har i dag lanceret en ny handlingsplan for fredning. Den lægger op til, at man skal have mere fokus på at frede vigtige naturperler, men også mindre arealer, der kan forbinde de enkelte naturområder.

”Jo mere vi kan arbejde sammen om de samme mål, jo bedre natur kan vi skabe. Det giver også langt større synergi ift. andre velfærdsområder som naturbørnehaver, friluftsliv, sundhedsforebyggelse eller undervisning i naturen. De nye mål flugter også godt med den omfattende natur- og vandløbsindsats, som kommunerne har gang i,” siger Martin Damm, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg.

De nye fredninger skal både sikre dyr og planter forbedrede levevilkår og flere muligheder for naturoplevelser til borgerne.

”Vi er alle sammen forbundet med naturen. Hvis fremtidige generationer skal kunne nyde naturen, skal vi alle sammen være med til at passe på den allerede nu. Med den nye handlingsplan udstikker vi kursen for fremtidige fredninger,” siger miljøminister Ida Auken.

Handlingsplanen prioriterer de små fredninger, der som de sidste puslespilsbrikker kan skabe store sammenhængende natur- eller landskabsområder. Et eksempel er Farum Naturpark, der er et tværkommunalt samarbejde mellem fire kommuner i Nordsjælland. De sidste vigtige dele af naturparken blev sikret ved to fredninger i 2010.

”Den danske natur mangler flere store, sammenhængende naturområder. Det kan vi blandt andet skabe ved at frede værdifulde, mindre områder, som vil forbinde de store naturarealer. Det er et af de store mål i den nye fredningsplan,” siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident for Danmarks Naturfredningsforening.

Det er kun Danmarks Naturfredningsforening, kommunerne og Miljøministeriet, der kan rejse fredningssager. Kommunerne er medrejser på en stor del af de fredningssager, der ønskes rejst.

Læs fredningsplanen her

Yderligere oplysninger:

Pressekonsulent Line Oxholm Thomsen på mail lnt@kl.dk eller tlf. 3370-3536.

Chefkonsulent Troels Garde Rasmussen på mail trr@kl.dk eller tlf. 24 76 11 73.

følg valget på kl.dk