29. november 2013

Dagsorden, bilag samt referat til møde i TKU d. 12. december 2013

Her finder du mødemateriale til brug for Teknikerkontaktudvalgsmødet den 12. december 2013. Referatet samt ekstra dokumenter findes nu også her på siden.

Mødematerialet består af en dagsorden samt en bilagsdel. Artiklen er også opdateret med referatet samt ekstra dokumenter fra mødet.

Alle dokumenter finder findes som PDF-filer herunder.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Dagsorden - Møde i TKU d. 12. december 2013

  • Bilagsdel - Møde i TKU d. 12. december 2013

  • Referat fra møde i TKU d. 12. december 2013

  • Punkt 14.1 - Notat om forslag til ny lov om erhvervsfremme

  • Vandsektor diagram stat kommune selskab, dec 2013