27. marts 2013

Strid om skolepædagoger ender i Arbejdsretten

Hvor mange elever kan skolepædagoger og pædagogmedhjælpere føre tilsyn med, mens lærerne lockoutes? Det er kernen i en meget principiel strid mellem KL på den ene side og de faglige organisationer BUPL og FOA på den anden.

På et møde onsdag opgav parterne at nå til enighed. Sagen bliver nu indbragt for Arbejdsretten den 4. april af de faglige organisationer.

Indtil sagen er afgjort, er det KL’s fortolkning, der er gældende.

Henviser til voldgiftskendelse

Stridens kerne er, at KL har vejledt kommunerne om, at skolepædagoger og pædagogmedhjælpere kan føre tilsyn med alle elever i den klasse, de i forvejen er tilknyttet, selv om læreren som følge af lockouten efter påske ikke er til stede.

Omvendt mener de faglige organisationer, at skolepædagoger og pædagogmedhjælpere kun kan føre tilsyn med et reduceret antal elever, når læreren er ramt af lockout. De henviser til en voldgiftskendelse tilbage fra 1985.

"Det er urimeligt, at KL gør alt, hvad de overhovedet kan, for at mildne virkningerne af deres egen konflikt med lærerne ved at pålægge pædagogerne noget ekstra arbejde," siger Henning Pedersen, formand for BUPL, til Jyllands-Posten.

Skal udføre det samme arbejde

KL mener, at når skolepædagoger og pædagogmedhjælpere ikke er omfattet af konflikten, skal de udføre deres sædvanlige tilsyn med klassens elever. Og kendelsen fra 1985 vedrører ifølge KL ikke en tilsvarende situation.

”Det siger sig selv, at pædagoger og pædagogmedhjælpere ikke må overtage lærernes opgave med at undervise. Det er jo konfliktramt arbejde. Men de skal udføre det samme arbejde i deres normale arbejdstid, som hvis der ikke var konflikt, og derfor skal de også føre tilsyn med det sædvanlige antal elever," siger juridisk konsulent Jesper Lykke Christensen fra KL.