03. marts 2013

Skolelederforeningen ønsker arbejdstidsaftale ændret

Det er vigtigt at få fjernet den nuværende arbejdstidsaftale til fordel for en bedre, siger formanden for Skolelederforeningen Anders Balle.

Skolelederne bakker om ønsket om at udskifte lærernes nuværende arbejdstidsaftale, så det i stedet bliver op til ledelsen på den enkelte skole at få timeregnskabet til at gå op.

”Det vil betyde, at vi som ledere skal prioritere meget mere mellem lærernes opgaver, sådan så de ikke arbejder mere, end de skal. Men den opgave er vi forberedte på,” siger formand for Skolelederforeningen Anders Balle til Berlingske.

Bedst med aftale ved forhandlingsbordet

Han understreger, at det bedste er, hvis parterne bliver enige ved forhandlingsbordet.

”Men jeg mener, det er vigtigt at få fjernet den nuværende arbejdstidsaftale. Den har gjort det hårdere for lærerne, for da de kun må arbejde et bestemt antal timer, bliver vi meget ofte nødt til at sætte flere elever i klasserne. Det gør faktisk lærernes opgave endnu sværere,” siger Anders Balle.

Han deler dog lærernes bekymring om, at regeringens krav om flere undervisningstimer i skolereformen er urealistisk og vil kræve flere lærere.

”Mange kommuner vil ikke kunne klare opgaven med den nuværende bemanding, og det har jeg også sagt til ministeren. Men det er altså en forudsætning, at vi gentænker den måde, lærerne arbejder på, og kommer væk fra at tænke i kasser,” siger han til Berlingske.

 

 Læs mere om overenskomstforhandlingerne

Kan mine børn komme i skole? Få spørgsmål og svar om lockout her

Læs mere om overenskomstforhandlingerne 2013 og konflikten

Se, hvorfor KL ønsker at modernisere lærernes arbejdstid på meretidsammen.dk