15. marts 2013

Psykisk syge børn i klemme

Lærernes Centralorganisation har i dag meddelt KL, at man ikke vil indgå en aftale om nødberedskab, hvis det kommer til lockout på lærerområdet. KL frygter, at alvorligt psykisk syge børn dermed bliver berørt af konflikten.

Lærernes Centralorganisation har i dag meddelt KL, at man ikke vil indgå en aftale om nødberedskab, hvis det kommer til lockout på lærerområdet.

Dermed vil selv de allermest sårbare børn blive berørt af konflikten - herunder børn med alvorlige psykiske lidelser, der modtager undervisning i specialklasser og sygehuse. Og det er ikke i orden, mener KL:

”Vi er chokerede over meldingen fra Lærernes Centralorganisation, som er et klokkeklart brud på hovedaftalen mellem KL og Lærernes Centralorganisation”.

”Det vil altid være en konkret vurdering, hvad der skal være omfattet af en aftale om nødberedskab. Men det ligger fast, at lærerne har pligt til at indgå en form for nødberedskabsaftale,” siger KL’s chefforhandler, Michael Ziegler.

”Vi vil derfor indkalde Lærernes Centralorganisation til fællesmøde på mandag. Vi vil endvidere bede Arbejdsretten om at behandle en hastesag allerede nu på torsdag for at få fastslået, at lærerne har pligt til at indgå aftale med os om et nødberedskab,” siger Michael Ziegler.

Han understreger, at et nødberedskab efter KL’s opfattelse skal være så smalt som overhovedet muligt og kun omfatte de allermest sårbare børn, hvis liv og helbred ellers risikerer at komme i alvorlig fare i tilfælde af en konflikt.

”Det er en del af den danske model, at en konflikt skal kunne mærkes og gøre ondt. Men vi har en rodfæstet tradition, ikke mindst på det offentlige arbejdsmarked, for at udarbejde nødberedskab, så borgernes liv, helbred eller førlighed ikke kommer i fare,” siger Michael Ziegler.

Yderligere oplysninger i KL hos forhandlingschef Lene Møller, KL, 4037-7986, lml@kl.dk

Fakta

Det fremgår af hovedaftalen mellem KL og Lærernes Centralorganisation, at der normalt vil være behov for et nødberedskab, hvis der er tale om arbejde, der er livsvigtigt, uopsætteligt/påkrævet for at undgå helbreds- og/eller varigt førlighedstruende følger samt med bevarelse af store værdier.

 

 

Læs mere om overenskomstforhandlingerne

Kan mine børn komme i skole? Få spørgsmål og svar om lockout her

Læs mere om overenskomstforhandlingerne 2013 og konflikten

Se, hvorfor KL ønsker at modernisere lærernes arbejdstid på meretidsammen.dk