14. marts 2013

Nyt værksted om klimatilpasning

KL, DANVA og Naturstyrelsen går nu sammen om at lave et konkret værksted om klimatilpasning i to koncentrerede arbejdsdage efter påske. Alle kommuner inviteres til at deltage.

Alle kommuner skal have et tilbud om hjælp til at få rykket på arbejdet med deres klimatilpasningsplan.  Det gælder, hvad enten man er i en opstartsfase eller godt i gang.

Det er baggrunden for, at KL, DANVA og Naturstyrelsen nu går sammen om at lave et konkret værksted om klimatilpasning i to koncentrerede arbejdsdage efter påske.

To dages intensivt arbejde

"Ideen er, at to dages intensivt arbejde væk fra skrivebordet og med masser af inspiration, viden og sparring, vil give planerne og processen et kvalificeret løft", siger konsulent Niels Philip Jensen fra KL's Teknik- og Miljøkontor.

Desuden, tilføjer han, er det både et mål at skabe netværk mellem deltagerne og på tværs af kommuner samt at opnå synergi mellem forskellige fagfelter i kommuner og forsyningsselskaber.

"Når det lige præcis er KL, DANVA og Naturstyrelsen, der er gået sammen, er det, fordi vi, trods forskellige roller, vil vise, at hvis vi vil lykkes med klimatilpasningsplanerne, så kræver det samarbejde".

"Naturstyrelsen har skabt regelgrundlaget og har netop udgivet en vejledning til planopgaven, og forsyningsselskaberne har en nøglerolle, når kommunerne inden udgangen af 2013 skal udarbejde klimatilpasningsplaner. Selskaberne skal nemlig være med til at føre planen ud i livet," pointerer Niels Philip Jensen.

Work, work, work

Ideen er at WorkLab giver kommuner, der har dannet en projektgruppe omkring klimatilpasningsplanen, mulighed for at rykke på kort tid. Der skal derfor arbejdes intensivt på begge de to dage.

"Projektgruppen vil indgå i et samspil med en eller to andre kommuner, der giver gensidig konstruktiv kritik af hinandens arbejde. På den måde får vi både produceret noget konkret og samtidig delt viden mellem deltagerne," siger Niels Philip Jensen. 

Projektgrupperne kan vælge mellem forskellige oplæg, som lægger op til forskellige dele af arbejdet med klimatilpasningsplanen. Inspiration projektgrupperne imellem er også tænkt ind i programmet.

Hvis du vil læse mere om dagene og evt. tilmelde dig, kan du gøre det her: http://www.kl.dk/wlk

YDERLIGERE MATERIALE