13. marts 2013

Nye aftaler om lokal løn

KL og en række personaleorganisationer har fornyet aftalerne om lokal løndannelse. Fremover er det hensigten, at flere tvister skal afgøres lokalt, uden at KL nødvendigvis deltager.

KL og en række faglige organisationer har fornyet aftalen om lokal løndannelse i kommunerne. Der sker den ændring, at KL fremover sammen med kommunen afgør, om KL skal deltage som bisidder i såkaldte niveau 2-forhandlinger, det vil sige forhandlinger om interessekonflikter vedrørende lokale lønforhandlinger.

Ændringen afspejler, at lokale tvister efter KL’s opfattelse i videst muligt omfang skal løses lokalt. Men KL vil fortsat gennem dialog og sparring i de konkrete sager understøtte kommunernes håndtering af tvister om lokal løndannelse.

Det vil derfor være en konkret vurdering fra sag til sag, om KL deltager i forhandlingen.

Modernisering af forhandlingsretten

For enkelte grupper er KL ved dette års overenskomstforhandlinger kommet igennem med kravet om, at forhandlingsretten skal moderniseres, så den enkelte ansatte selv forhandler dele af sin løn.

Den eksisterende forsøgsordning om lokale forhandlingsregler for akademikere bliver videreført og udvides til at gælde for alle ansatte, som er omfattet af overenskomsten for akademikere.

Desuden har KL og Sundhedskartellet som en forsøgsordning aftalt at modernisere forhandlingsretten for ledere, således at de selv forhandler deres løn. Forsøgsordningen løber frem til udgangen af marts 2015.

Læs mere om aftalerne vedrørende lokal løndannelse her.

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Læs mere om aftalerne om lokal løndannelse