21. marts 2013

Ny version af Personalejuridisk guide

KL arbejder på en version 2.0 af den Personalejuridiske guide vedrørende tilsynsreformen på det sociale område. Guiden forventes udsendt efter at lovforslaget den 10. april 2013 fremsættes til 1. behandling.

Social- og integrationsministeriet har oplyst, at bestemmelsen vedrørende overdragelse af medarbejdere ændres i forhold til det hidtidige udkast til lovforslag. Tjenestemænd vil herefter også kunne blive omfattet af overdragelsen til tilsynskommunerne. For overenskomstansatte medarbejdere er retsstillingen uændret.

Endvidere kan KL oplyse, at det af lovforslaget fremgår, at datoen for etablering af det nye socialtilsyn er rykket fra 1. november 2013 til 1. januar 2014. Vedtages dette vil overdragelse af medarbejdere først ske pr. 1. januar 2014.

Det forventes, at den reviderede personaleguide vil blive udsendt umiddelbart efter lovforslagets fremsættelse den 10. april 2013.