04. marts 2013

Logisk at varsle lockout

Nyborgs borgmester, Erik Christensen, mener, det er naturligt, at KL har varslet lockout over for lærerne. ”Ellers ville man ikke være en seriøs forhandlingspart,” siger han.

Det er en helt logisk følge af forhandlingsforløbet mellem KL og Lærernes Centralorganisation, at arbejdsgiversiden nu har varslet lockout.

Det mener Nyborgs borgmester, Erik Christensen (S), skriver Nyhedsmagasinet Danske Kommuner.

”Spillereglerne på det danske arbejdsmarked er udmærkede, og dem har vi levet efter i mange år. Når det eneste, man kan blive enige om, er at være uenige, må det næste step være at sende lockoutvarsel. Hvis man ikke gjorde det som arbejdsgiver, ville man ikke være en seriøs forhandlingspart”, siger Erik Christensen, der selv er lærer og som tidligere har været kritisk over for KL’s linje i forhandlingerne, til Nyhedsmagasinet Danske Kommuner.

Tror på fremskridt i Forligsinstitutionen

Han mener ikke, at man kan ændre på opbygningen af skoledagen med en kommende reform uden også at se på tilrettelæggelsen af lærernes arbejdstid.

”Jeg havde en forhåbning om, at lærerne også ville tænke sådan. Men som jeg ser det, står diskussionen om, hvorvidt arbejdsgiver skal have den ledelsesmæssige ret til at fordele arbejdstimerne til de enkelte lærere”, siger Erik Christensen.

Han tror, at der kan ske fremskridt i forhandlingerne, når forligsmanden ser på sagen med friske øjne:

”Ligesom hvis to ægtefolk går og skændes, kan det nogle gange være godt med en tredjepart, der kan høre begges argumenter og prøve at strikke noget sammen, der tilgodeser begge parter, og som kan blive lige så godt som det, man selv kunne nå frem til”, siger Erik Christensen.

Se hele artiklen i denne uges udgave af Nyhedsmagasinet Danske Kommuner - eller her.

 Læs mere om overenskomstforhandlingerne

Kan mine børn komme i skole? Få spørgsmål og svar om lockout her

Læs mere om overenskomstforhandlingerne 2013 og konflikten

Se, hvorfor KL ønsker at modernisere lærernes arbejdstid på meretidsammen.dk

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Se artikel i Nyhedsmagasinet Danske Kommuner: KL og lærerne får hjælp til at forhandle