11. marts 2013

Løn- og Personalenyt nr. 2013:33

Løn- og Personalenyt nr. 2013:33 af 11. marts 2013 vedrørende forlig med en række organisationer for håndværkere og assistenter, mestre og driftsledere m.fl. samt arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt.

Den 27. februar 2013 er der indgået forlig med en række organisationer inden for håndværksområdet og assistenter, mestre og driftsledere om fornyelse af overenskomsterne for håndværkere og assistenter, mestre og driftsledere.

Endvidere er der indgået forlig om aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt.

Læs mere i vedhæftede Løn- og Personalenyt.

YDERLIGERE MATERIALE

  • LPN201333

  • O13 flere org. håndværkere forhandlingsprotokol

  • O13 flere org. assistenter, mestre og driftsledere m.fl. forhandlingsprotokol

  • O13 flere org. holddriftsaftalen forhandlingsprotokol