07. marts 2013

Løn- og Personalenyt nr. 2013:31

Løn- og Personalenyt nr. 2013:31 af 7. marts 2013 vedrørende forlig for specialarbejdere.

Den 1. marts 2013 er der indgået forlig med Fagligt Fælles Forbund - 3F om fornyelse pr. 1. april 2013 af Overenskomst for specialarbejdere m.fl. og Overenskomst for driftsassistenter i Københavns Kommune.

Den 1. marts 2013 er der indgået forlig med Fagligt Fælles Forbund - 3F og FOA - Fag og Arbejde om fornyelse af Overenskomst for specialarbejdere i Københavns og Frederiksberg kommuner.

Læs mere i vedhæftede Løn- og Personalenyt.

YDERLIGERE MATERIALE

  • LPN201331

  • O13 3F specialarbejdere samt driftsass. i Kbh. Kommune forhandligsprotokol

  • O13 3F og FOA specialarbejdere i Kbh. og Frb. kommuner forhandlingsprotokol