06. marts 2013

Løn- og Personalenyt nr. 2013:29

Løn- og Personalenyt nr. 2013:29 af 6. marts 2013 vedrørende forlig om fornyelse af chefaftaler.

Den 5. marts 2013 er der indgået forlig med cheforganisationerne om fornyelse af Aftale om aflønning af chefer, Aftale om lokal løndannelse for chefer og Rammeaftale om kontraktansættelse.

Læs mere i vedhæftede Løn- og Personalenyt.

YDERLIGERE MATERIALE