11. marts 2013

Løn- og Personalenyt nr. 2013:11 (3. udgave)

Løn- og Personalenyt nr. 2013:11 (3. udgave) af 13. marts 2013 vedrørende forlig med DFF og FOA for formænd samt kedel-, maskin- og motorpassere i København og I/S Vestforbrænding.

Den 22. februar 2013 er der indgået forlig med Dansk Formands Forening og FOA om fornyelse af overenskomster og aftaler for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

Endvidere er der indgået forlig med FOA om kedel-, maskin- og motorpassere i København og I/S Vestforbrænding.

OBS: Ændring i fritvalgsprocenten (var desværre ikke blevet ændret i 2. udgave).

Læs mere i vedhæftede Løn- og Personalenyt.

YDERLIGERE MATERIALE

  • LPN201311-3.udgave

  • O13 DFF og FOA formænd forhandlingsprotokol

  • O13 FOA kedel- og maskinpassere m.fl. i Kbh. Kommune og Vestforbrænding forhandlingsprotokol