07. marts 2013

Løn- og Persoanlenyt nr. 2013:30

Løn- og Personalenyt nr. 2013:30 af 7. marts 2013 vedrørende forlig om fornyelse af overenskomster og aftaler på beredskabsområdet.

Den 27. februar 2013 er der indgået forlig med FOA - Fag og Arbejde og Det Offentlige Beredskabs Landsforbund om fornyelse af overnekomst og aftale for personale i basis- og mesterstillingr ved de kommunale rednignsberedskaber samt forlig med FOA - Fag og Arbejde om overenskomst for brand- og ambulancepersonale i Københavns og Frederiksberg kommuner.

Den 28. februar 2013 er der indgået forlig med Det Offentlige Beredskabs Landsforbund, Ingeniørforeningen og Teknisk Landsforbund om fornyelse af overenskomst og aftale for personale i chef- og lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber.

Den 28. februar 2013 er der indgået forlig med Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk om fornyelse af overenskomst for deltidsbeskæftiget, honorarlønnet brandpersonale ved de kommunale beredskaber.

Læs mere i vedhæftede Løn- og Personalenyt.

YDERLIGERE MATERIALE

  • LPN201330

  • O13 DOBL og FOA beredskabspersonale i basis- og mesterstillinger forhandlingsprotokol

  • O13 FOA brand- og ambulancepersonale i Kbh. og Frb. kommuner forhandlingsprotokol

  • O13 flere org. beredskabspersonale i chef- og lederstillinger forhandlingsprotokol

  • O13 LFDB deltidsbrandfolk forhandlingsprotokol