07. marts 2013

Lockout-varslet var nødvendigt

KL's chefforhandler, Michael Ziegler, forklarer i dagens Jyllands-Posten, hvorfor KL har varslet lockout.

Af Michael Ziegler, formand for KL's Løn- og Personaleudvalg

Forleden valgte KL’s bestyrelse at varsle lockout på alle danske folkeskoler, hvis ikke KL og Lærernes Centralorganisation (LC) bliver enige om en ny overenskomst inden den 1. april. Det er en alvorlig beslutning. Men også en nødvendig beslutning. For trods påstande om det modsatte, så har Danmarks Lærerforening ikke villet gå i realitetsforhandlinger med os. 

Vi og LC er grundlæggende uenige om hvilke arbejdstidsregler, der skal gælde for lærerne.

KL er kommet med et udkast til nye arbejdstidsregler, som giver mulighed for at skabe en folkeskole, hvor eleverne får mere tid sammen med deres lærer, flere timer i dansk og matematik og i det hele taget får en mere varieret skoledag, så alle elever bliver udfordret og mødt. Alt sammen uden at læreren kommer til at arbejde mere end 37 timer om ugen.

En ny overenskomst er et nødvendigt skridt på vejen til at skabe en bedre folkeskole. For i dag går næsten hver sjette elev ud af 9. klasse uden basale færdigheder til at tage en ungdomsuddannelse. Men den skoledag, som vi ønsker at give eleverne, kan ikke gives inden for rammerne af den arbejdstidsaftale, som lærerne har i dag.

Som den eneste faggruppe arbejder lærerne under en arbejdstidsaftale, hvor den enkelte kommune skal aftale med den lokale kreds af Danmarks Lærerforening, hvor meget tid der skal bruges til forskellige arbejdsopgaver.

Det vil sige, at det er lagt fast i aftaler, hvor meget lærerne maksimalt kan undervise, og hvor meget arbejdstid lærerne skal bruge på opgaver i tilknytning til hver undervisningstime, herunder lærernes forberedelsestid. Det er ufleksibelt og ineffektivt, og det bør i stedet for være den enkelte skoleleder og læreren lokalt, der aftaler hvad tiden skal bruges til.

Selvfølgelig skal lærerne stadig have arbejdstidsregler. Men de skal ikke længere definere, hvad lærerne skal bruge deres tid på. Arbejdstidsreglerne skal blot sætte den ydre ramme om arbejdstiden – præcis som det, alle andre medarbejdergrupper arbejder under. 

Lærernes forhandler Anders Bondo Christensen forsøger at fortælle historien om, at KL har forhandlet med blanke papirer og ikke svaret på spørgsmål. Det er simpelthen ikke sandt. Vi har forhandlet på helt normalt vis.

I tre måneder har KL kæmpet for at nå frem til en løsning, så det ikke skal komme til en lockout. Men vi har måttet sande, at LC ikke har villet gå i realitetsforhandlinger med os. Faktum er, at lærernes forhandlere er blevet ved med at komme med udspil, hvor arbejdstidsaftalen stadig regulerer, hvad lærerne bruger arbejdstiden til. Dermed kan vi ikke komme nogen vegne.

Hvis ikke KL varsler lockout, vil den hidtidige overenskomst og tilhørende arbejdstidsregler fortsætte. Derfor har KL følt sig nødsaget til at benytte sig af dette kampskridt, der er indbygget i den danske model. Vi ville ikke gøre dette, hvis det ikke var fordi, vi af hele hjertet mener, at nye arbejdstidsregler kan give de danske skoleelever en ny og bedre skoledag.

********************************************************************************

Debatindlægget er bragt i dag, den 7. marts, i Jyllands-Posten.

 Læs mere om overenskomstforhandlingerne

 Kan mine børn komme i skole? Få spørgsmål og svar om lockout her

 Læs mere om overenskomstforhandlingerne 2013 og konflikten

 Se, hvorfor KL ønsker at modernisere lærernes arbejdstid på meretidsammen.dk