22. marts 2013

Konflikt træder i kraft efter absurd teater

”Det er den mest absurde forestilling, jeg har været med til.” Sådan lyder den kontante melding fra KL’s chefforhandler Michael Ziegler efter at forhandlingerne med Lærernes Centralorganisation her til aften er brudt sammen i Forligsinstitutionen.

Dermed træder KL’s varslede lockout i kraft, hvilket betyder at ca. 50.000 lærere fra den 1. april, ikke må møde på arbejde.

”Et minut efter, at vi i fælleskab har konstateret sammenbrud, sender Anders Bondo Christensen personligt en mail til KL, hvor han foreslår, at vi skal forsøge at finde sammen om ”den finske model.” Den finske model har ikke på noget tidspunkt været nævnt i forhandlingerne, ej heller over for forligsmand Mette Christensen. Vi modtog denne mail samtidig med, at Anders Bondo Christensen var i fuld gang med at orientere journalister om sammenbruddet,” siger Michael Ziegler, formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg.

”Vi må bede forligsmanden, som er på vej ud af døren, om at samle os parter igen og må så konstatere, at lærerforeningens forslag om den finske model, er den samme arbejdstidsmodel, som vi forlod i Danmark i 1993. Det vil bare give mere af det samme, som vi allerede har i dag. Det er simpelthen så useriøst. Jeg kan også forstå, at Anders Bondo Christensen kl. 20.59 har sendt en mail til samtlige borgmestre, og 21.02 til samtlige folketingspolitikere,” fortæller Michael Ziegler.

”Vi er parate til at forhandle videre, hvis LC spiller seriøse forslag på banen - og vel at mærke spiller forslagene ud over for os forhandlere. Dette skuespil er foragt for lærere, elever og forældre, den danske model og for Forligsinstitutionen. Fortsætter dette, kan vi se frem til endnu flere modeller fra LC’s side den kommende tid, som ikke er rettet mod os som forhandlere, men rettet mod pressen. Det gør naturligvis al reel forhandling umulig,” siger Michael Ziegler.

”Fra KL’s side er vi oprigtigt kede af, at vi står med et sammenbrud her til aften. Vi ville naturligvis helst have haft en aftale. Vi havde kortvarigt genfundet optimismen, da vi startede på dagens forhandlinger, fordi vi kunne læse i medierne, at Anders Bondo Christensen havde noget nyt med til os. Men det havde han ikke ved forhandlingsbordet,” siger Michael Ziegler.

KL ønsker nye arbejdstidsregler for lærerne, fordi de nuværende arbejdstidsregler definerer, hvor meget tid lærerne kan bruge til forskellige arbejdsopgaver. Ingen andre medarbejdergrupper har sådanne regler. KL mener ikke at det skal aftales med Danmarks Lærerforening, hvad lærerne bruger arbejdstiden til. Det skal i stedet afgøres lokalt og i dialog mellem lærere og ledelse. KL vil give lærerne nye arbejdstidsregler, der sætter rammen om arbejdstiden ligesom for alle andre medarbejdergrupper. Desværre afviser LC at aftale arbejdstidsregler, som ikke regulerer, hvad lærerne bruger arbejdstiden til.

”LC har på intet tidspunkt vist vilje til at modernisere lærernes arbejdstidsregler. LC har alene fremlagt modeller, som indeholder nøjagtig de samme problemer, som de nuværende regler,” siger Michael Ziegler.

”Det her handler ikke om, at lærerne skal arbejde mere eller ikke får tid til forberedelse. Vi ønsker blot at modernisere arbejdstidsreglerne, så vi kan få den udvikling af folkeskolen, som vi mener, er nødvendigt, så eleverne kan opnå bedre resultater. Det har LC ikke ønsket. For os at se handler det for LC om at bevare lærernes meget gunstige vilkår,” siger Michael Ziegler.

Lockouten træder dermed i kraft den 1. april, hvilket betyder at kommunerne ikke tager imod lærernes arbejdskraft.

”Jeg håber, at lockouten lægger det fornødne pres, så vi på et tidspunkt kan genoptage seriøse forhandlinger, hvor LC’s forslag ikke bare er gammel vin på nye flasker. Vi er klar over, at mange familier bliver berørt af konflikten. Men vi ved, at kommunerne vil gøre alt, hvad de kan - inden for rammerne af, hvad der arbejdsretligt er lovligt - for at børnene kan komme i skole i et eller andet omfang. Og jeg har noteret mig, at rigtig mange forældre har organiseret pasning, og at rigtig mange arbejdspladser stiller lokaler og aktiviteter til rådighed for medarbejdernes børn, så de kan komme med på arbejde,” siger Michael Ziegler.

KL vil i de kommende uger, bl.a. via annoncer i medierne, gentage forklaringen på, hvorfor KL finder det nødvendigt at holde fast i kravet om fornyelse for at kunne skabe en bedre skole.

For yderligere kommentarer fra Michael Ziegler, kontakt KL’s pressekonsulent Trine Søndergaard, tlf. 3370-3333, trs@kl.dk

 

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Fakta (1)

  • LINK

    Find materiale om konflikten her