01. marts 2013

KL og LC forhandler mandag i Forligsinstitutionen

På mandag indledes der i Forligsinstitutionen forhandlinger mellem KL og Lærernes Centralorganisation om en ny overenskomst.

Efter at KL torsdag varslede lockout over for Lærernes Centralorganisationer, havde forligsmanden indkaldt begge parter til et orienteringsmøde i dag i Forligsinstitutionen.

Forligsmanden har samtidig indkaldt parterne til forhandlinger, der indledes på mandag.

I KL ser forhandlingsleder Michael Ziegler frem til det videre forløb:

”KL vil meget gerne forhandle med lærerne om en overenskomst og herunder også en ny arbejdstidsaftale. Men det skal ske med udgangspunkt i KL’s grundlæggende krav om, at vi skal væk fra, at overenskomsten regulerer, hvor meget tid lærerne bruger til bestemte opgaver. Vi ønsker en normalisering af lærernes arbejdstidsregler,” siger Michael Ziegler.

KL har varslet lockout med virkning fra 1. april, og det betyder, at forhandlingerne i forligsinstitutionen i udgangspunktet skal være afsluttet inden den dato. Forligsmanden har dog mulighed for at udskyde en konflikt i op til fire uger.

 

 Læs mere om overenskomstforhandlingerne

Kan mine børn komme i skole? Få spørgsmål og svar om lockout her

Læs mere om overenskomstforhandlingerne 2013 og konflikten

Se, hvorfor KL ønsker at modernisere lærernes arbejdstid på meretidsammen.dk