14. marts 2013

KL efterlyser mere hjælp til bredbånd i landdistrikter

Regningen for at lukke huller i bredbånds- og mobilnettet skal deles solidarisk af hele Danmark og ikke kun tilfalde de dele af landet, hvor problemet er størst, siger Martin Damm.

”Det er godt, at regeringen går efter, at vi skal have en digital infrastruktur i verdenskasse, for det vil skabe øget digitalisering og vækst i hele Danmark. Men regningen for at lukke huller i bredbånds- og mobilnettet skal deles solidarisk af hele Danmark og ikke kun tilfalde de dele af landet, hvor problemet er størst.”

Det siger Martin Damm, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg, i en kommentar til den bredbåndsplan, regeringen har fremlagt.

Planen indebærer blandt andet, at kommuner skal have ret til at kræve bedre bredbånd og mobildækning af leverandører i forbindelse med større udbudsrunder. Det er positivt, mener man i KL. Men Martin Damm efterlyser flere konkrete initiativer, der hjælper landdistrikterne.

”Regeringen anerkender med den særlige håndsrækning til Bornholm, at markedet nok ikke alene kan sikre, at visionen kan nås. Jeg savner, at regeringen på tilsvarende vis erkender, at der er andre landdistrikter, der har brug for en kontant håndsrækning,” lyder det fra Martin Damm.

”Når staten laver frekvensudbud, skal en del af gevinsten derfor bruges til at lukke mobil- og bredbåndshuller i de dele af landet, hvor konkurrencen ikke i sig selv kan sikre en tilfredsstillende digital infrastruktur".

"Med regeringens forslag vil borgerne i de kommuner, hvor der tilfældigvis er huller i mobil- og bredbåndsnettet, sidde tilbage med regningen, og det er ikke rimeligt,” siger Martin Damm.

YDERLIGERE MATERIALE