25. marts 2013

Investér før det sker

KL ønsker et fokusskifte i socialpolitikken, hvor vi satser på tidlige indsatser og fremskudt støtte der, hvor barnet eller den voksne færdes i deres dagligdag. Det skriver Jane Findahl og Anny Winther i fælles indlæg.

Af Jane Findahl (SF), formand for KL's Børne- og Kulturudvalg, og Anny Winther (V), formand for KL's Social- og Sundhedsudvalg

Da over 1.500 kommunalpolitikere, landspolitikere og andre med interesse i lokaldemokratiet i sidste uge var samlet til Kommunalpolitisk Topmøde i Aalborg, var et af hovedtemaerne fremtidens socialpolitik.

KL præsenterede et debatoplæg med titlen ”Investér før det sker”. Det hedder det, fordi der er god livskvalitet og samfundsøkonomi i at investere i tidlige indsatser og forebyggelse.

Med dette debatoplæg ønsker vi et fokusskifte i socialpolitikken, hvor vi satser på tidlige indsatser og fremskudt støtte der, hvor barnet eller den voksne færdes i deres dagligdag.

Vi skal med vores stærke faglige udgangspunkt i kommunerne målrette vores indsatser, så der sættes ind på rette tid og sted. Det kræver, at vi i højere grad baserer os på viden om, hvad der virker – og flytter vores ressourcer efter det.

Vi skal gøre op med økonomisk og faglig silotænkning. Vi skal formulere fælles mål for og insistere på helhed og sammenhæng i de kommunale løsninger.

Vi sætter fokus på, at borgerne som udgangspunkt er de fremmeste eksperter på deres eget liv og derfor har et ansvar for at finde vejen til det gode liv. De kommunale indsatser skal basere sig på borgerens egne ressourcer, aktiv deltagelse og understøtte borgerens selvbestemmelse og selvstændighed.

Der vil naturligvis fortsat være borgere, som vil have et massivt omsorgsbehov. Tilgangen er ikke at udelukke dette. Sigtet er, at de borgere, der på nogen måde kan bidrage selv ved aktivt at tage del i eget liv og muligheder, skal gøre det.

Derved sikres, at der fortsat er mulighed for at yde hjælp, hvor det er mest påkrævet.

Samtidig er det helt afgørende, at vi fortsætter med at tænke og handle med inklusion som omdrejningspunktet for det sociale arbejde. Vi skal udnytte, at kommunerne allerede er frontløbere på denne dagsorden.

Der er behov for, at vi styrker afsættet i borgernes ressourcer og skaber løsningerne i fællesskab. Vi tillader os at flyve højt og bruge ordet ”samskabelse”.

Med det mener vi, at fremtidens socialpolitik skal bygge på, at velfærdsløsninger skabes i et samspil mellem borgeren, pårørende, frivillige organisationer, uddannelsesinstitutioner, private virksomheder med videre. Derved skaber vi flere muligheder for deltagelse i nye fællesskaber – og de er langt fra altid kommunale.

*************************************************************************************

Se KL's socialpolitiske udspil "Investér før det sker".

Debatindlægget har været bragt i Nyhedsmagasinet Danske Kommuner.

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Se KL's socialpolitiske udspil "Investér før det sker"