08. marts 2013

Ikrafttrædelsen for de fem Socialtilsyn forventes at blive den 1. januar 2014

Det vil fremgå af lovforslaget til tilsynsreformen at ikrafttrædelsesdatoen bliver den 1. januar 2014.

Lovforslaget  vil blive fremsat til 1. behandling d. 10. april 2013.

Så snart lovforslaget er sendt ud, vil det blive lagt på KL's hjemmeside på siden "Tilsynsreform". Her vil vi orientere om de ændringer, der er foretaget siden høringen i januar 2013. 

Lovprocessen for tilsynsreformen fremgår nedenfor:

Lovforslag blev sendt i høring 21. januar 2013.

Lovforslag fremsættes til 1. behandling 10. april 2013.

Lovforslag forventes vedtaget primo juni 2013.

Bekendtgørelse om bl.a. kvalitetskriterier forventes vedtaget september/oktober 2013.

Loven forventes at træde i kraft den 1. januar 2014