26. marts 2013

Hvad sker der med lokale arbejdstidsaftaler?

Det har i flere medier været fremme, at de arbejdstidsaftaler, der lokalt er indgået mellem kommunerne og Danmarks Lærerforening, bortfalder 1. april, hvis lockouten træder i kraft. Men det er ikke korrekt.

De eksisterende arbejdstidsaftaler er opsagt og bortfalder med udgangen af dette skoleår, 31. juli 2013. Men fra 1. april til 31. juli 2013 er det de eksisterende, lokale aftaler, der kører videre.

De medarbejdere, der er på arbejde under en evt. konflikt, fx tjenestemænd, fortsætter altså med at arbejde efter de nugældende arbejdstidsaftaler frem til udgangen af dette skoleår.

Efter en eventuel konflikt og frem til udgangen af skoleåret genoptages arbejdet efter de gældende arbejdstidsaftaler.

En række kommuner har indgået nye arbejdstidsaftaler, der er gældende for skoleåret 2013/2014. Hvad der skal ske med disse aftaler, vil der blive taget stilling til i forbindelse med, at der findes en løsning på konflikten.