17. marts 2013

Holger Pyndt

Kontorchef

Holger har gennem 20 år i KL arbejdet med især decentralisering og udvikling af kommunestyret i omkring 30 lande i Øst- og Centraleuropa, Rusland, Afrika, Asien og Den arabiske Verden.

Kerneområderne for hans kompetencer er:

  • Nationale decentraliseringsstrategier og kommunalreformer
  • Støtte til kommuneforeningerTerritoriale inddelingsreformer
  • Institutionsopbygning
  • Udvikling af nationale performance assessment systemer for kommuner
  • Træning og kapacitetsopbygning
  • Offentlige reformer
  • Programudvikling og evaluering

Holger taler og skriver engelsk, russisk og tysk og underviser for Danida Fellowship på kurser om decentralisering og offentlig reformer for kursister fra udviklingslande.

Der ud over modtager han delegationer fra forskellige lande i forbindelser med studieture til KL, danske kommuner og statslige institutioner om opbygningen af det danske kommunestyre og reformerne i 1970 og 2007.

Udvalgte projekter

 

Palæstina 2014

Holger er for Verdensbanken hyret til at gennemføre en kvalitetsmæssig gennemgang af Joint Service Councils i Palæstina. Dem er der 80 af, hvoraf 47 er aktive. Deres aktiviteter skal vurderes ud fra et Good Governance Framework for fælleskommunal serviceproduktion, som skal udvikles som led i projektet. På baggrund af en vurdering af alle 47 aktive Joint Service Councils skal en mindre del udvælges til en nøjere kvalitetsmæssig gennemgang, og en del af disse vil blive støttet af et fælles donorprogram Local Government Service Improvement Programme. 


Jordan 2010-2014

For det danske MENA program har Holger ledet et støtteprogram for decentraliseringen i Jordan. I denne fase er udarbejdet et system til at måle kommunernes aktiviteter på og dette blev første gang anvendt i 2010 i 93 kommuner. Der er også blevet udarbejdet en Håndbog for Borgmestre og Kommunalbestyrelsesmedlemmer, der fungerer som en introduktion til arbejdet for de borgmestre og kommunalbestyrelsesmedlemmer som blev valgt i 2013. En håndbog i metoder til at få en større involvering af civilsamfundet i kommunernes aktiviteter er også kommet på gaden og endeligt er lavet en introduktion til oprettelse og ledelse af kommunale servicebutikker.

Jordan 2010-2014

Holger koordinerede et samarbejde mellem to jordanske (Irbid og Karak) og to danske kommuner (Viborg og Høje-Taastrup kommuner). Samarbejdet omhandlede affaldsindsamling, byplanlægning, erhvervsudvikling og borgerinddragelse. Som led i samarbejdet med Viborg Kommune blev afviklet en konkurrence i udvalgte skoler mht. affaldsindsamling. Samarbejdet omfattede studieture til Danmark hvor de jordanske kommuner kunne studere den danske kommunalreform, serviceleverancer og borgerinddragelse.


Serbien 2011-12

Som led i et EU Twinning projekt om offentlige indkøb gennemførte Holger en analyse af serbiske kommunernes måde at organisere og gennemføre offentlige indkøb på. Analysen førte til en rapport med anbefalinger til, hvorledes små, mellemstore og store kommuner bedst kan organisere offentlige indkøb, så de i praksis lever op til EU's indkøbsstandarder


Grønland 2014-15

Holger er med i et KLK-team som skal afdække kompetencegabet inden for udvalgte institutioner I Grønlands Selvstyre og i kommuner med hensyn til økonomistyring og forandringsparathed. Med udgangspunkt i de opgaver mht. økonomistyring, som institutionerne skal gennemføre laves en beskrivelse af de nødvendige kompetencer for at udføre opgaven og en måling foretages derefter hvorledes institutionen og medarbejderne matcher de nødvendige kompetencer. Et central element i arbejdet er brugen af et kompetencehjul.     

Jordan, 2005-09, Decentralisation and Women’s Participation.

Den jordanske regering har modtaget bistand til udformningen af en Vision for Decentralisation, til at kigge nærmere på den offentlige opgave og ansvarsfordeling, til opbygning af et kommunalt performance assessment system, til opbygning af en national kommuneforening. Projektet finansieres af Udenrigsministeriet.

Østtimor, 2008-09, Bistand til decentraliseringsreform.

Der er blevet ydet støtte til at formulere et nationalt program for decentralisering, til at formulere en lov om kommunal inddeling, samt foretaget en organisationsanalyse af Ministry of State Administration and Territorial Management. Projektet finansieres af UNDP

Hviderusland 2009. Formulering af et program til samarbejde mellem hviderussiske og danske kommuner.

For udenrigsministeriet blev foretaget et desk study af decentraliseringen i Hviderusland og under en mission til landet blev et to-årigt program til samarbejde mellem 3 hviderussiske og danske kommuner formuleret

Yemen 2005-09. Støtte til decentralisering i Yemen.

Samarbejdet med den yemenitiske regering blev indledt med en tilbundsgående analyse af kommunesystemet med pilot undersøgelser i 6 af kommunerne. 150-siders rapporten har øvet indflydelse på den senere formulering af en national decentraliseringsstrategi, som der også er ydet bistand til. Desuden er der foretaget analyser af den kommunale inddeling, og to studieture til Danmark er blevet implementeret

Udvalgte publikationer

Holger var redaktør og medskribent på omfattende præsentationer af det danske kommunestyre (19 separate notater om forskellige dele af systemet) på engelsk, polsk og russisk. Desuden har han medvirket til formulering af håndbøger for borgmestre/kommunalbestyrelsesmedlemmer i Letland, Litauen, Karelien, og Pskov