06. marts 2013

Forlig i hus for de kommunale chefer

Der er indgået aftale mellem KL og en række organisationer om løn- og ansættelsesvilkår for kommunale chefer de næste to år.

KL har indgået forlig med cheforganisationer om løn- og ansættelsesvilkår for kommunale chefer for de næste to år.

For tjenestemandsansatte chefer betyder aftalen, at tillægget forhøjes pr. 1. januar 2014 fra 0,32 procent til 0,55 procent af den pensionsgivende løn samt alle pensionsgivende tillæg. Tjenestemænd kan dog vælge, at beløbet indbetales til vedkommendes supplerende pensionsordning.

For overenskomstansatte chefer betyder aftalen, at pensionsbidraget forhøjes pr. 1. januar 2014 fra 18,52 procent til 18,75 procent. Bidragsforhøjelsen omfattes af frit valg.

Desuden betyder aftalen, at ATP-bidraget forhøjes pr. 1. januar 2014 fra E-sats til A-sats.

De aftalte forbedringer ligger inden for en økonomisk ramme på 0,25 procent, der kommer oven i de lønforbedringer, som er en del af aftalen mellem KL og forhandlingsfællesskabet KTO, der blev indgået 16. februar.

Hvis forliget godkendes af parternes kompetente forsamlinger, kan det træde i kraft 1. april.

Læs mere om forliget her.

YDERLIGERE MATERIALE