04. marts 2013

DLF indkalder alle tillidsrepræsentanter til stormøde

Danmarks Lærerforening har indkaldt alle tillidsvalgte til stormøde. Formålet er at orientere om de igangværende forhandlinger om ny overenskomst og at styrke sammenholdet.

Danmarks Lærerfrening (DLF) afholder tirsdag stormøde for alle tillidsrepræsentanter og lokale kredsstyrelsesmedlemmer, i alt 2200 tillidsvalgte. Det sker i Odense Congress Center.

Formålet med mødet er at informere om de igangværende forhandlinger i Forligsinstitutionen om en ny overenskomst og at styrke sammenholdet i foreningen.

"Mest alvorlige situation nogensinde"

"Foreningen står i den mest alvorlige situation nogen sinde med udsigt til et forhandlingsresultat, der kan betyde afgørende ændringer for lærernes arbejdsforhold, og som kan underminere lærernes mulighed for at lave god og velforberedt undervisning," skriver DLF i en indkaldelse til tilllidsfolkene.

Her bliver vigtigheden af sammenhold også understreget:

"Et sammenhold, som er uvurderligt i den meget alvorlige situation, vi står i nu. Medlemmerne skal mærke, at deres fagforening står bag dem og vil kæmpe deres sag til det yderste," skriver foreningen til tillidsrepræsentanterne. 

 Læs mere om overenskomstforhandlingerne

Kan mine børn komme i skole? Få spørgsmål og svar om lockout her

Læs mere om overenskomstforhandlingerne 2013 og konflikten

Se, hvorfor KL ønsker at modernisere lærernes arbejdstid på meretidsammen.dk