26. marts 2013

Dagsorden, bilag samt referat til møde i Teknikerkontaktudvalget d. 12. april 2013

Her finder du mødemateriale til brug for Teknikerkontaktudvalgsmødet den 12. april 2013. Referatet fra mødet ligger nu også på siden.

Mødematerialet består af en dagsorden og en bilagsdel. Begge dele samt referatet fra mødet findes som pdf-filer herunder.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Dagsorden - Møde i TKU d. 12. april 2013

  • Bilagsdel - Møde i TKU d. 12. april 2013

  • Referat fra møde i TKU d. 12. april 2013