18. marts 2013

Afdækning af den digitale modenhed i Københavns Kommune

I Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune er der stort fokus på at udnytte mulighederne ved en bred digitalisering inden for forvaltningens arbejdsområder.

KL’s Konsulentvirksomheds (KLK) metode til at måle medarbejderes digitale modenhed blev udviklet i dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune. Her ønskede man at få afdækket den digitale modenhed, idet der i forvaltningen er stort fokus på at udnytte mulighederne ved digitaliseringen bredt på forvaltningens opgaveområde.

”I Teknik- og Miljøforvaltningen har vi løbende fokus på at øge kompetenceniveauet hos vores medarbejdere, herunder også ift. digitalisering som der vil være stort fokus på i 2013. For at få maksimalt udbytte af kompetenceudviklingen – både for medarbejdere og forvaltning – gennemførte vi en analyse i samarbejde med KL’s Konsulentvirksomhed” fortæller chefkonsulent i Købehavns Kommune Kim Spiegelberg Stelzer.

Analysen omfattede i første omgang 100 medarbejdere, som deltog på workshops arrangeret og faciliteret af KLK. På baggrund af disse workshops iværksatte Teknik- og Miljøforvaltningen selv yderligere en spørgeskemaundersøgelse blandt forvaltningens i alt ca. 1800 medarbejdere, der skal understøtte resultaterne fra de indledende workshops.  

”Processen har givet os et rigtig godt billede af, hvor vi står,”

udtaler Tina Elisabeth Iversen, digitaliseringschef i Teknik- og Miljøforvaltningen ”Med resultatet af analysen kan vi nu målrette vores kompetenceudviklingsindsats og er samtidig blevet opmærksomme på, hvor vi skal styrke vores organisation, hvis vores digitaliseringsindsats skal lykkes. Det gælder fx i forhold til vores interne kommunikation og adgangen til hardware for vores markarbejdere, for at de kan orientere sig digitalt.”

Det er KLK’s erfaring, at medarbejderne ofte er langt mere digitale i deres fritid, end de er på deres arbejdsplads. Det handler derfor i høj grad om at få indløst det potentiale i arbejdsmæssig sammenhæng, samt at få klarhed over hvor ”hullerne” er, hvis pengene på digitalisering skal bruges fornuftigt.

 

Hvis du vil vide mere   

om KLK’s model for digital modenhed på medarbejderniveau, er du velkommen til at kontakte

Peter Bogh PEB@kl.dk 33703275