28. maj 2013

Vælg DIADEM som eneste selvbetjeningsløsning ved forespørgsler på ejendomsoplysninger

Lanceringen af DIADEM i november 2012 som selvbetjeningsløsning ved forespørgsler til kommunerne på ejendomsoplysninger er forløbet positivt.

Ejendomsmæglere, boligadvokater m.fl. har vist sig omstillingsparate – især i de kommuner, der udelukkende har DIADEM som selvbetjeningsløsning.

Grundet de positive erfaringer med DIADEM:
• Anbefaler KL, at kommunerne kun har én selvbetjeningsløsning, og at denne er DIADEM
• Vil KL ikke længere vedligeholde blanket EO 501/505 (det grønne ejendomsskema), og blanketten vil kun ligge på KL’s hjemmeside frem til 1. september 2013.

Den digitale selvbetjeningsløsning i relation til ejendomsoplysninger - DIADEM - har været i brug siden november 2012. Antallet af brugere og bestilte rapporter via DIADEM har været stigende siden lanceringen. Der har i starten været forskellige udfordringer, men systemet fungerer nu på et stabilt niveau, og brugerne har taget den nye mulighed positivt til sig.

De kommunale oplysninger, der indgår i DIADEM, hentes automatisk i respektive registre, idet kommunerne dog i en overgangsperiode skal besvare 5 spørgsmål på områder, hvor oplysninger i øjeblikket ikke hentes kan hentes automatisk. Et par oplysninger forventes at blive automatiske i 2013 og den sidste i 2015. De 5 spørgsmål tilgår kommunen i den såkaldte SAL-løsning (den semiautomatiske løsning) og tilgår herefter ejendomsrapporten i DIADEM automatisk.

Inden DIADEM’s lancering anvendte hovedparten af kommunerne en anden elektronisk løsning eller evt. det såkaldte grønne ejendomsskema (PDF-blanket i KL’s blanketsamling).

Visse kommuner har allerede ved DIADEM’s lancering valgt DIADEM som eneste selvbetjeningsløsning, og har dermed fravalgt brugen af tidligere selvbetjeningsløsninger. Erfaringer fra disse kommuner har været positive, hvorfor KLs sekretariat anbefaler, at kommunerne positivt overvejer udelukkende at benytte DIADEM som selvbetjeningsløsning i forbindelse med forespørgsler på ejendomsoplysninger. I så fald er det vigtigt, at den enkelte kommune gennemgår den eksisterende abonnementsportefølje og sikrer sig rettidig opsigelse af relevante abonnementer (inden sommerferien).

I lyset af den positive anvendelse af DIADEM-løsningen vurderer KLs sekretariat det ikke længere formålstjenlig at opretholde det tidligere anvendte grønne ejendomsskema i KL’s blanketsamling.

Med hensyn til SAL-løsningen har Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udarbejdet en tidsplan for udfasning af de sidste oplysninger, der endnu kræver en kommunal manuel sagsbehandling og semiautomatisk besvarelse. KLs sekretariat følger dette arbejde med henblik på at sikre udfasningen inden udgangen af 2015.

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere er du velkommen til at kontakte Tine Garbers, Kontoret for Teknik og Miljø i KL. Telefon 33 70 34 64 eller tkg@kl.dk.

Kontaktperson i KL

Tine Garbers, Kontoret for Teknik og Miljø i KL. Telefon 33 70 34 64 eller tkg@kl.dk.