03. maj 2013

Mette Gjerskov: Vi skal regulere landbruget målrettet

Den danske landbrugsjord skal kortlægges. Stærk jord skal dyrkes mere, mens svag jord skal skånes. Det kræver en omfordeling af værdierne, mener landbrugsministeren.

Den forberedte tale blev droppe og i stedet talte ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, Mette Gjerskov (S) om det, hun havde på hjertet - nemlig at fortælle om nogle af natur- og landsbrugskommissionens anbefalinger, som for nyligt blev offentliggjort.

Kommissionen blev nedsat for at komme med bud på, hvordan landet kan have et sundt landbrug, hvor der også er plads til naturen, forklarede ministeren. Et spændingsfelt, hvor der har været skyttekrig i mange år.

Landbruget er under økonomisk pres, og naturen er under pres. Mette Gjerskov mente, det var en festdag, da anbefalingerne kom fra kommissionen.

”Det handler om mere målrettet regulering. Vi har oplevet, at alt er et gennemsnit, og nu vil vi målrette det. Nogle jordområder kan tåle en større belastning og dermed større produktion, mens andre mere skrøbelige områder skal belastes mindre,” sagde hun.

Ny regulering

Ministeren mener, at det er vigtigt at håndtere en omfordeling af værdierne, da nogle landmænd med god jord vil tjene fedt, mens gulvtæppet hives væk under de landmænd, som har jord, der ikke er så produktionsegnet.

”Vi skal sikre balancen, inden vi kommer med en ny regulering. Vi skal kortlægge de sårbare jorde, så vi ved, hvad vi har med at gøre, og hvor i landet denne jord er,” forklarede hun.

Landbruget som industri

Ministeren vil se på landbruget som en industri og regulere den som en industri. Hun rettede selv kritik af den bureaukrati, der præger husdyrbrug.

”Sagen er den, at det ikke fungerer tilfredsstillende, men det er der, vi gerne vil hen. Hvorfor tænker vi det ikke som en stolefabrik? Vi siger jo ikke, at I kun må lave 100 stole. Nej vi siger, at I må lave stole inden for nogle rammer og krav – det vil jeg gerne med landbrug og husdyrbrug,” sagde ministeren.

Hun fortalte desuden, at hun vil arbejde for det rene drikkevand for at afbureaukratisere og give kommunerne bedre arbejdsvilkår, fordi det er dem, der møder borgerne.

”Jeg tror på, at vi i fællesskab kan fremtidssikre landbruget og naturen. Vi skal gøre det sammen og i åbenhed,” afsluttede Mette Gjerskov.