16. maj 2013

Mere sundhed og perspektiver for fremtiden

Forhandlingerne om næste års kommunale økonomi indledes torsdag aften. For KL er det et hovedkrav, at det nære sundhedsvæsen skal styrkes, og at alle kommuner bliver sikret finansiering til, at der er en fornuftig balance mellem indtægter og udgifter.

”Det er samfundsøkonomisk fornuftigt at investere i forebyggelse og pleje i nærmiljøet. Det reducerer nemlig liggetiden på sygehusene".

"Samtidig får vi stadig flere kronikere og ældre medicinske patienter. Begge dele øger presset på den kommunale sundhedsindsats” siger KL’s formand Erik Nielsen

”Derfor bør økonomiaftalen føre til et økonomisk løft af de kommunale sundhedsopgaver. Samtidig skal der fokuseres på, hvordan kommuner og regioner får bedre mulighed for at samarbejde om fælles løsninger,” siger Erik Nielsen.

Han konstaterer, at kommunerne, med forståelsen mellem KL og regeringen fra februar, har taget et kæmpe ansvar på sig og sikret finansiering til vækstpakken.

Forståelsen betyder, at de overordnede rammer for service- og anlægsudgifterne ligger fast i 2014. Men for KL er det vigtigt, at en økonomiaftale også har sigtelinjer, der rækker flere år frem i tiden.

”Kommunerne har accepteret en reduktion af deres serviceramme for 2014 med 2,6 mia. kroner. Nu forventer KL, at regeringen vil kvittere og hjælpe de kommuner, der har svært ved at få økonomien til at hænge sammen”.

”Nogle af landets kommuner står i en meget presset situation og kæmper med både økonomisk og befolkningsmæssig tilbagegang".

"I 2013 fik kommunerne derfor et ekstraordinært tilskud på 3 mia. kroner, men der er fortsat behov for ekstra finansiering, ikke bare i 2014, men også flere år frem i tiden,” siger Erik Nielsen.

Et andet væsentligt tema i forhandlingerne bliver de kommunale anlægsudgifter:

”Kommunerne har et stort anlægsbehov, hvis vi skal sikre moderne rammer om den borgernære service og satse på udvikling af velfærdsteknologi".

"KL har allerede en forståelse med regeringen om anlægsniveauet for 2014, men vi ønsker, at der sikres stabile planlægningsvilkår for de kommunale anlægsbudgetter også for årene derefter, så vi kender de rammer, vi kan se frem til, og undgår stop-go politik”, siger KL-formanden.

Han understreger betydningen af, kommunerne får ordentlige vilkår til at implementere de mange reformer, som gennemføres for øjeblikket.

”En folkeskolereform er lige på trapperne, og beskæftigelsesområder er præget af den ene reform efter den anden. Vi støtter reformerne og ser frem til at bringe dem til virkelighed. Men det er altafgørende, at økonomien hænger sammen for kommunerne,” slutter Erik Nielsen.

Yderligere oplysninger i KL hos pressechef Jonas Heltberg, 3370-3333, jhe@kl.dk