02. maj 2013

Martin Lidegaard: Vi vil reducere vores energiforbrug

På sit korte visit til Politisk Forum gjorde klima-, energi- og byrningsminister Martin Lideggard det klart, at kommunerne spiller en vigtig rolle i omstillingen af energisystemet, hvor Danmark har en meget ambitiøs plan.

”Tak for den enorme indsats for den grønne omstilling, som ikke er mulig uden jer,” lød takken fra klima-, energi- og bygningsministeren på KL's teknik- og miljøkonference Politisk Forum.

Det var ikke uden stolthed i stemmen, at Martin Lidegaard (R) kunne berette om den energiomstilling, som er undervejs i Danmark. En ambition om 100 procent vedvarende energi i 2050.

”Det er jo lidt vildt, det vi har gang i med at omstille vores enenrgisystem. Vi vil ikke bare omstille vores energiforbrug, vi vil reducere det,” sagde han.

Danmark skal vise vejen

Han forklarede, at Danmark skal være foregangsland og vise, at grøn omstilling kan lade sig gøre.

”Danmark er verdensmester ikke bare i at omstille grønt, men i at gøre det billigt. Der hviler et stort ansvar  på os i at vise, at det kan lade sig gøre, og at det er en god forretning,” sagde ministeren.

Martin Lidegaard fortalte, at han er klar over, at også befolkningen spiller en rolle.

”Det er vigtigt med folkelig forankring. Danskerne føler, det er vigtigt, og de vil være en del af det. Forbrug og fornuft skal ind under huden på os – lige fra folkeskolen til arbejdspladserne. Det skal være økonomisk fornuftigt at træffe de rigtige valg og ikke kun være en sag for de frelste. Det skal være nemt for alle,” lød det.

Han tog desuden fat i problemstillingen om, at en stadig større del af jordens befolkning bliver en del af middelklassen. Men det forbrug og de goder, der følger med, lægger også et pres på ressourcerne.

”Affaldssektoren spiller en rolle her. Vi skal bruge mere genanvendelse, men jeg er overbevist om, at affaldsforbrænding også vil spille en rolle fremover,” sagde Martin Lidegaard.

Skyd på minsteren

Afslutningsvis stillede ministeren sig til rådighed for ”folkesporten: Skyd på minsteren”, som han kaldte det.

Her svarede han på et spørgsmål fra salen om vindmøller på land og et ønske om, at flere lokale ejere skal med, fordi det kan gøre møllerne til en mindre torn i øjet på befokningen, hvis de er medejere.

Ministeren mente også, dette er en vigtig opgave og fortalte, at redskaber i denne sammenhæng er ved at blive ændret, så anparterne i vindmøller bliver mere spredte. Men han er samtidig klar over, at der er en smertegrænse med landmøller.

”Jeg tror, vi er der, hvor vi skal være med møller på land. Om 50 år vil meget vind stå på vand, men nu er vind på land halvt så dyrt som på vand. Det gode ved en vindmølle på land er, at når man ikke skal bruge den mere, piller man den væk og planter et træ. Der er ingen skade på naturen som ved fx atomkraft,” afsluttede han.