17. maj 2013

Løn- og Personalenyt nr. 2013:40

Løn- og Personalenyt nr. 2013:40 af 17. maj 2013 vedrørende forlig med PLO for kommunallæger (3-14 timer).

Der er den 6. maj 2013 indgået forlig med Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og KL om fornyelse af Overenskomst for kommunallæger (3-14 timer).

Læs mere i vedhæftede Løn- og Personalenyt.

YDERLIGERE MATERIALE