03. maj 2013

KTO-forlig godkendt: Udskudte lønstigninger kommer nu

Efter både KL og KTO torsdag godkendte overenskomstforligene på det kommunale område, kan de nu træde i kraft og udmønte de første lønstigninger til de kommunalt ansatte. Selvom lønstigningen kommer senere end aftalt, mister medarbejderne dog ikke nogen indtægt.

Både KL og KTO - Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte – godkendte torsdag det forlig, som blev indgået den 16. februar 2013. Forliget inkl. aftalte lønstigninger skulle være trådt i kraft den 1. april. Men da KTO på et repræsentantskabsmøde i starten af marts valgte at udskyde godkendelsen af forliget, kunne det ikke træde i kraft den 1. april 2013. Dermed fik de kommunalt ansatte ikke i første omgang den aftalte lønstigning på 0,5 pct. denne dag.

”Efter KTO-forliget er godkendt, kan vi give de første lønstigninger. De kommer med juni-lønnen, fordi løn-centralerne ikke kan nå at få dem med her i maj,” fortæller Frank Hedegaard, som er KL’s lønøkonom.

Lønstigningen på de 0,5 pct. - som er den første ud af fire lønreguleringer i overenskomstperioden – kommer dermed to måneder senere i forhold til, hvad der var aftalt i forliget. Men de kommunalt ansatte kommer ikke til at miste penge, fortæller Frank Hedegaard.

”Vi har prøvet det her før i forbindelse med tidligere godkendelsesprocedurer, der ikke lige har fulgt den sædvanlige drejebog. Når juni-lønnen udbetales, får de kommunalt ansatte 0,5 pct. af april-lønnen og maj-lønnen som en engangsudbetaling. Dermed bliver de fuldt kompenseret for den senere lønstigning.”

Se, hvordan de faglige organisationer har stemt i forhold til aftalen her.

Læs mere om de enkelte overenskomster med de faglige organisationer her