10. maj 2013

Kortlægning viser god mobildækning

God, men med plads til forbedring. Sådan betegner Erhvervsstyrelsen mobildækningen i Danmark efter, at styrelsen har kortlagt den oplevede udendørs mobildækning for tale.

Erhvervsstyrelsens kortlægning af 417 udvalgte steder i Danmark viser, at på 254 af stederne var det muligt at foretage opkald i alle fire mobilnet (TDC, Telia, Telenor og 3) med fire forskellige mobiltelefoner. Derudover var det på 155 af stederne muligt at foretage opkald i alle fire mobilnet med mindst en af de fire mobiltelefoner. Det var således muligt på 409 af stederne, svarende til ca. 98 pct., at gennemføre opkald i alle fire net.

Formålet med kortlægning har blandt andet været at afdække, om den udendørs dækning svarer til den dækning, som mobilselskaberne oplyser på deres hjemmesider.

Målingerne viser, at der er forskel på dækningen fra de fire mobilselskabers net. Det er derfor muligt at opnå dækning, der hvor man bruger mobiltelefonen mest, hvis man skrifter mobilselskab.

”Målingerne viser, at mobildækningen for udedørs tale generelt er god, men at typen af mobiltelefon har betydning for muligheden for at foretage opkald. Derfor er et af initiativerne i regeringens udspil om ”Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark” fra marts 2013 også en fælles EU-mærkning for mobiltelefoners modtageegenskaber,” siger vicedirektør i Erhvervsstyrelsen, Finn Petersen.

Erhvervsstyrelsen vil ligeledes undersøge, hvordan mobilselskabernes dækningskort kan blive mere nøjagtige og lettere at forstå.

Kortlægning af datamodtagelse mangler

Arbejdet med at sikre bedre mobildækning har været i gang længe. I 2012 indgik KL en aftale med erhvervs- og vækstminister Ole Sohn (SF) om forbedret mobildækning. KL forpligtede sig blandt andet til sammen med telebranchen og Danske Regioner at skabe dialog om blandt andet placering af mobilmaster.

KL mener, at det er positivt, at der nu bliver arbejdet videre med at få kortlagt den oplevede dækning. Dog har Erhvervsstyrelsen kun målt på dækningen for tale og ikke inddraget datamodtagelse, hvilket ærgrer KL. Desuden er analysen foretaget udendørs, hvilket ikke fortæller om hjemmehjælpernes problemer med at være i mobilkontakt i borgernes hjem.

”Det er meget positivt, at der nu bliver fuldt op på vores aftale med ministeren, Danske Regioner og telebranchen. Men vi ser frem til, at hele dækningen bliver målt, så det hr. og fru Danmark oplever som dækning – dvs. både tale og datamodtagelse – bliver kortlagt. Danmark har brug for et ordentligt statistisk grundlag for, hvordan det står til med både tale- og dataforbindelsen, for at kunne koncentrere indsatsen der, hvor der er behov,” siger Martin Damm, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg og fortsætter:

”Det er dog også positivt, at ministeren vil tage initiativ til, at dækningskortene fra de fire mobilselskaber bliver standardiserede, så de er til at forstå og til at sammenligne på tværs. Også i kommunernes sagsbehandling, og når vi politikere skal forklare berørte borgere, hvorfor der er behov for en mast og antenner et givent sted, vil et godt dækningskort være nyttigt.”