18. maj 2013

Kommunerne benytter sig i stigende grad af fundraising, som en vej til at skabe bedre løsninger og mere velfærd til borgerne

Nogle kommuner har ansat fuldtidsfundraisere, mens det i andre kommuner er fagmedarbejderne som søger fondsmidler. KL har oprettet et netværk for kommunale fundraisere, som erfaringsdeler og bliver klogere på opgaven.

Næste møde i Kommunernes Fundraisingnetværk er den 11. juni. Her er der afsat tid til en grundig indføring i fundraising som håndværk. Lotte Jensen fra Up Front Europe vil give deltagerne sit bud på udviklingstendenser i fondenes praksis samt  introducere deltagerne til værktøjer til skræddersyet funding. Herudover kommer hun ind på fundraiserens rolle i den samlede organisation.

Som kommunal fundraiser – hel- eller deltid – har man brug for at kunne holde styr på de mange deadlines for fondsansøgninger. Det er der forskellige private udbydere, som kan levere. Fundraisingnetværket inviterer til juni flere af dem indenfor.

Der findes mange store fonde som man som kommunal fundraiser kender – men som man måske aldrig har været i dialog med. Vi inviterer for første gang en større fond ind – denne gang TrygFonden – til at fortælle om hvem de er, og hvad deres fokusområder er.

Kommunernes Fundraisingnetværk er for kommunerne. Det er stadig muligt at tilmelde sig for i år. Se betingelser for tilmelding og medlemskab her: www.kl.dk/fundraisingnetvaerk